Zwemmen Voor Gehandicapten

Privacyverklaring

Stichting Zwemmen Voor Gehandicapten legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie behandelen wij en eventuele derden vertrouwelijk. Uw emailadres gebruiken wij uitsluitend om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals informatie over activiteiten voor de leden.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als lid. Stuur daarvoor een mail aan secretariaat@zwemmenvoorgehandicapten.nl

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan dit secretariaat.

Stichting ZVG zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.